SUPAFIL 34 – til hulmurskonstruktioner

Knauf Supafil 34 hulmursisolering er en løs, ikke-brændbar glasuldsisolering, som anvendes til mekanisk indblæsning.

Certificering

Supafil 34 hulmursisolering er CE mærket med standard EN 14064, som godkender brugen af og monteringsproceduren for dette produkt. Certifikatet dækker anvendelse i hulmurs hulmurskonstruktioner med en minimum hulmursbredde på 50 mm, op til 25 m i højden, og i enhver eksponeringszone.

Miljø

Supafil 34 hulmursisolering reducerer energiforbruget og bidrager derfor til at reducere omfanget af opvarmning af bygninger. Som følge deraf reducerer det udslippet af den væsentligste drivhusgas, CO2. Det energiforbrug og CO2-udslip, som spares ved brugen af dette produkt, er mange gange større end energiforbruget og CO2-udslippet der forbruges ved fremstillingen af dette produkt.

  • Nul GWP (Global Warming Potential)
  • Fremstillet med 80% genbrugsglas.
  • Komprimeret emballering for at reducere transportbehov og brændstofrelateret CO2-udslip​

Fugtafvisning

Tests udført af BBA bekræfter, at Supafil 34 hulmursisolering ikke overfører vand til indermuren. Det overfører heller ikke fugt ved kapillarsugning på tværs af hulrummet eller fra under fugtsikkert niveau.

Diffusionsmodstand – specifik modstand

Supafil 34 yder ubetydelig modstand mod vanddampes passage og har en difussionsmodstand på 7,00 MN.sg.

Håndtering og opbevaring

Supafil 34 leveres i polythenposer, som kun er beregnet til beskyttelse i kort tid. For at opnå beskyttelse i længere tid på byggestedet, bør produktet enten opbevares indendørs eller under tag og hævet over jorden og bør ikke vedvarende være udsat for vejr og vind.​

Ydelse

Termisk
Supafil 34 hulmursisolering har en termisk konduktivitet på 0,034W/mK ifølge BS EN 14064 (Lambda 90/90)

Brand
Supafil 34 hulmursisolering er klassificeret som Euroclass A1 ifølge BS EN ISO 13501-1

Certificering
Supafil 34 hulmursisolerin

Fordele

  • ​Lambda 90/90
  • Lav termisk konduktivitet
  • Afprøvet og testet Supafil-teknologi
  • Lav miljømæssig påvirkning
  • Kan indblæses i alt slags vejr, men isoleringen skal til enhver tid opbevares tørt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os